Đào tạo & Định hướng cho Tương Lai
Công ty TNHH HotelBIZMAG Toàn Cầu
Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Pháp

Session 1

Khóa FO
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
900.000đ
600.000đ
Khóa DM
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
600.000đ
900.000đ
Hành chánh nhân sự
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
610.000đ
Kế toán
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Marketing
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Sale
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Kho vận
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
1
Bạn cần hỗ trợ?