Đào tạo & Định hướng cho Tương Lai
Công ty TNHH HotelBIZMAG Toàn Cầu
Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Pháp

1. Chuyên đề 1 - HTL

Khóa FO
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
900.000đ
600.000đ
Khóa DM
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
600.000đ
900.000đ
Khóa REC
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
610.000đ
Khóa RES
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Khóa OPER
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Khóa BEL
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Khóa BC
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
1
Bạn cần hỗ trợ?