Đào tạo & Định hướng cho Tương Lai
Công ty TNHH HotelBIZMAG Toàn Cầu
Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Pháp

Session 2

PMM 2 PMM
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
PMM 1 PMA
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
6 PMM CL
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
5 PMM PLANT
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
4 PMM SUP
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Tổng quan PM REC
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Xuất nhập khẩu
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Công nghệ thông tin
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
1
Bạn cần hỗ trợ?