Đào tạo & Định hướng cho Tương Lai
Công ty TNHH HotelBIZMAG Toàn Cầu
Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Pháp

Session 3

BCM 1 BCM
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Nhà hàng
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Du lịch
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
BCM 3 IT
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
1
Bạn cần hỗ trợ?