Đào tạo & Định hướng cho Tương Lai
Công ty TNHH HotelBIZMAG Toàn Cầu

1. Chuyên đề 1 - HOTEL MGMNT

Khóa REC TRAINING
Mai Ánh Hồng
Thạc sĩ MBA
300.000đ
610.000đ
Khóa RES TRAINING
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Khóa OPER TRAINING
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Khóa BEL TRAINING
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Khóa BC TRAINING
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 2
Nguyễn Mai Ngọc
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Nguyễn Phan Anh Minh
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Lê Hương Giang Tiến
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Go to Top